Διοικητήριο Π.Ε. Γρεβενών

Ορθή επανάληψη για τη διακήρυξη που αφορά στην προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Κάνουμε γνωστό σε όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ότι ο σωστός Συστημικός Αύξοντας Αριθμός (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ) της Διακήρυξης «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) και ανταλλακτικών ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ)» είναι ο 82785.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον αρμόδιο υπάλληλο
Απόστολο Τζιουβάρα (2462353203 email: a.tzouvaras@grevena.pdm.gov.gr)

O Aν. Διευθυντής Διοικητικού -Οικονομικού
Δημήτριος Ζολώτας

Συνημμένα:

  1. Διακήρυξη Σύμβασης Προμηθειών (Ορθή επανάληψη)
  2. ΤΕΥΔ (Ορθή επανάληψη)
Κοινοποιήστε: