Μέσες λιανικές τιμές κατεψυγμένων προϊόντων για τον μήνα Δεκέμβριο

Δελτίο τιμών

Οι διαμορφωθείσες μέσες λιανικές τιμές κατά το μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2019 στα παρακάτω αναγραφόμενα είδη που προσφέρονται στις προμήθειες του Δημοσίου, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ., χωροταξικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Γρεβενών έχουν ως εξής:
(Οι αναγραφόμενες Λιανικές Τιμές εμπεριέχουν και το Φ.Π.Α).

Δελτίο τιμών για κατεψυγμένα είδη κατά τον μήνα Δεκέμβριο
Κοινοποιήστε: