Μητρώο Εμπόρων Γεωργικών Φαρμάκων Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών

γεωργία

Η διάθεση των γεωργικών φαρμάκων στην αγορά και η ορθολογική χρήση αυτών γίνεται σύμφωνα με τον νόμο 4036/2012(Α’ 8) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Μητρώο Εμπόρων Γεωργικών Φαρμάκων

Νομοθεσία Γεωργικών Φαρμάκων (Θέματα Φυτοπροστασίας | ΥπΑΑΤ)

Κοινοποιήστε: