Η αυτοαπογραφή πήρε παράταση μέχρι 13 Δεκεμβρίου

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Η αυτοαπογραφή πήρε παράταση μέχρι 13 Δεκεμβρίου.

Αν δεν ολοκληρώσατε ήδη τη διαδικασία αυτοαπογραφής, προλαβαίνετε μέχρι την 13η Δεκεμβρίου.

Γιατί πρέπει να απογραφούμε όλοι;

Η συμμετοχή όλων μας στην Απογραφή είναι απαραίτητη για την κατάρτιση έγκυρων και αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων για τον τόπο μας.

Τα στατιστικά δεδομένα της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή στο σύνολο της Χώρας, είναι κρίσιμα για τη χάραξη πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών (ενδεικτικά αναφέρονται ο τομέας της υγείας, π.χ. λειτουργία νέων δομών υγείας, ο τομέας της εκπαίδευσης, π.χ. αριθμός σχολείων, ο τομέας των μεταφορών, π.χ. σχεδιασμός συγκοινωνιακού έργου κ.λπ.).

 

Η διαδικασία αυτοαπογραφής πήρε παράταση
Η αυτοαπογραφή πήρε παράταση μέχρι 13 Δεκεμβρίου.

Σε τοπικό επίπεδο, ο πληθυσμός μας θα καθορίσει τις μελλοντικές κρατικές χρηματοδοτήσεις.

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για κάθε πιθανή απορία σχετικά με την Απογραφή, μπορείτε να δείτε στη σελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Περισσότερα στοιχεία για την Διαδικασία Απογραφής δείτε στις αναρτήσεις της σελίδας μας:

  1. Ξεκίνησε η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 
  2. Η απογραφή πληθυσμού μέσα από ένα εξαιρετικό βίντεο

 

Κοινοποιήστε: