Επισκευή στέγης Ι. Ν. Αγίου Νικολάου στη Σαρακήνα Γρεβενών

Επισκευή στέγης Ι. Ν. Αγίου Νικολάου στη Σαρακήνα Γρεβενών

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Σαρακήνας στην προσπάθεια ανάδειξης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Π.Ε. Γρεβενών, αποφάσισαν να συμβάλλουν για την συντήρηση του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Σαρακίνας.

Σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗ ΣΑΡΑΚΗΝΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», που θα εκτελεστεί όπως προβλέπεται από την εγκεκριμένη μελέτη.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Σαρακήνας της Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών, στo πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και στην προσπάθεια ανάδειξης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Π.Ε. Γρεβενών, αποφάσισαν να συμβάλλουν για την συντήρηση του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Σαρακήνας.

Άγιος Νικόλαος Σαρακήνας

Ο ναός του Αγίου Νικολάου, ο οποίος είναι ο ενοριακός ναός της Σαρακήνας Γρεβενών, οικοδομήθηκε το 1858. Αποτελεί αξιόλογο μεταβυζαντινό μνημείο, με καλά διατηρημένες τοιχογραφίες του β΄μισού του 19ου αιώνα, όπως μας πληροφορεί η λιθανάγλυφη επιγραφή στο υπέρθυρο της νότιας θύρας του.

Πρόκειται για τρίκλιτη θολωτή βασιλική με πρόναο-γυναικωνίτη στον όροφο και χαγιάτι στη νότια πλευρά, που αποτελείτο από υπερυψωμένο λίθινο πεζούλι.

Έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό μνημείο χρήζον ειδικής κρατικής προστασίας και προστατεύεται από τις διατάξεις της Αρχαιολογικής Νομοθεσίας (Ν. 3028/02).

Το 1995 προξενήθηκαν φθορές στο μνημείο λόγω του σεισμού που έπληξε την περιοχή, αλλά και της ηλικίας των υλικών δομής. Το μνημείο αποκαταστάθηκε το έτος 1999. Με το πέρασμα των χρόνων παρατηρήθηκαν εκτεταμένες φθορές στα υφιστάμενα κεραμίδια με αποτέλεσμα να απαιτείται η αντικατάσταση της στέγης από νέα κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια βυζαντινού τύπου, σε όλη την επιφάνεια της στέγης.

Με την αριθ. 2062/01-11-2016 απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών εγκρίθηκε υπό όρους η μελέτη επισκευής της στέγης του ναού.

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν είναι:

  1. Καθαίρεση επικεραμώσεως σε όλη την επιφάνεια της στέγης.
  2. Επικεράμωση με βυζαντινά κεραμίδια.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν με την επίβλεψη της ΕΦΑ Γρεβενών, η οποία θα ειδοποιηθεί εγκαίρως για την έναρξη τους.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΤΣΙΟΣ

Κοινοποιήστε: