Γιάννης Γιάτσιος Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών

Απάντηση Αντιπεριφερειάρχη στον Αντιδημάρχο Καθημερινότητας και Πρασίνου

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Απάντηση Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, κ. Γιάννη Γιάτσιου στον Αντιδημάρχο Καθημερινότητας και Πρασίνου του Δήμου Γρεβενών, κ. Νικόλαο Τσικούρα

Απορίες και πολλά ερωτηματικά προκάλεσε η δημόσια παρέμβαση του Αντιδημάρχου Καθημερινότητας και Πρασίνου του Δήμου Γρεβενών κ. Ν.Τσικούρα από την σελίδα “Ζούμε Γρεβενά” σχετικά με την αρμόδια υπηρεσία εκτέλεσης έργων και εργασιών αντιπλημμυρικής προστασίας στην ορεινή και πεδινή κοίτη υδατορέματος (η οποία για τα έργα πεδινής κοίτης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφέρειας). Κατανοούμε την αγωνία του Αντιδημάρχου να απεκδυθεί κάθε ευθύνης για την εικόνα που παρουσιάζει εντός της πόλης ο Γρεβενίτης ποταμός και να μεταφέρει την κριτική σε άλλο “γήπεδο” (εν προκειμένω της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών). Από έναν υπεύθυνο Αντιδήμαρχο όμως θα περιμέναμε μια ώριμη και υπεύθυνη στάση, ξεκινώντας από το αυτονόητο, την επικοινωνία του με τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών οι οποίες προφανώς θα τον ενημέρωναν για τα αυτονόητα, δηλαδή:

Α. Με το μεγαλόπνοο έργο «Εργασίες διευθέτησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης του χειμάρρου Γρεβενίτη από τη γέφυρα Γάτου εώς τη γέφυρα Χατζή» (Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2007-2013), η σύμβαση του οποίου υπεγράφη στις 11-4-2014, προστέθηκαν επιπλέον λειτουργίες οι οποίες διαμόρφωσαν νέα δεδομένα βάσει των οποίων η συγκεκριμένη κοίτη δεν αποτελεί πλέον χείμαρρο και για τον οποίο την ευθύνη καθαρισμού φέρει ο Δήμος Γρεβενών.

Β. Μέχρι σήμερα ο Δήμος Γρεβενών ανελάμβανε κατά τακτά χρονικά διαστήματα τον καθαρισμό της κοίτης του Γρεβενίτη ποταμού στα πλαίσια της αισθητικής – πολιτιστικής και λειτουργικής αναβάθμισής του.

Γ. Μέχρι σήμερα ουδεμία πρόταση υπεβλήθη από τη Δημοτική Αρχή προς την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών για το συγκεκριμένο θέμα, πόσω μάλλον χωρίς την προσκόμιση φακέλου των έργων ( υδραυλικά και τεχνικά στοιχεία, οριζοντιογραφίες, διατομές κτλ.)

Δ. Η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, στα πλαίσια της ευθύνης και των αρμοδιοτήτων της, ολοκλήρωσε την διαδικασία του διαγωνισμού του Έργου «Καθαρισμός κοίτης Γρεβενίτη ποταμού στην Τ.Κ. Κυρακαλής», ενώ εντός των ημερών ολοκληρώνεται η έγκριση δημοπράτησης των Έργων:

  1. Καθαρισμός κοίτης Γρεβενίτη ποταμού (στην έξοδο της πόλης)
  2. Καθαρισμός ρέματος Δοξανίτη, μήκους 2300μ.

Εν κατακλείδι ο καθαρισμός των ρεμάτων αποτελεί μια νέα αρμοδιότητα για τις Περιφέρειες με άμεσο αποτέλεσμα να διαπλάθεται μια νέα νομολογία από το Ελεγκτικό Συνέδριο, περαιτέρω δε να εκδίδονται με αύξουσα ροπή μια σειρά εγκυκλίων από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Εσωτερικών και τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΤΣΙΟΣ

Κοινοποιήστε: