Διοικητήριο Π.Ε. Γρεβενών

Εφαρμογή μέτρων για τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Κάνουμε γνωστό σε όλους τους πολίτες των Γρεβενών ότι από Πέμπτη, 12 Μαρτίου, εφαρμόζεται και στην καθημερινότητα των υπηρεσιών μας η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55 Α/11-3-2020)

Ως εκ τούτου και μέχρις ότου ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας καθορίσει, σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης, είτε την δυνατότητα εκ περιτροπής εργασίας είτε του περιορισμού των ωρών εισόδου κοινού στις υπηρεσίες, παρακαλούνται οι πολίτες όπως επισκέπτονται τις υπηρεσίες μας μόνον όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο.

Σε διαφορετική περίπτωση μπορούν να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες μας είτε τηλεφωνικά είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ως εξής:

Α.

 • Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών : 24623 53335 – 370 – 333 – 350
 • Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών: 24623 53302
 • Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας : 24623 53074
 • Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού: 24623 53320 -192
 • Δ/νση Ανάπτυξης: 24623 53232 – 221 -223
 • Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας: 24623 53316 – 177
 • Δ/νση Τεχνικών Έργων: 24623 53323 – 238
 • Τμήμα Περιβάλλοντος: 24623 53195 – 213 – 217
 • Τμήμα Πληροφορικής: 24623 53093 – 103 -104
 • Τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: 24623 53188
 • Τμήμα Πολιτικής Προστασίας: 24623 53252 – 255
 • Τμήμα Κτηνιατρικής: 24623 53107 – 108
 • Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης: 24623 53220
 • Γενικά αρχεία κράτους: 24623 53472
 • Τμήμα Πολεοδομίας ( υπηρεσία Δήμου Γρεβενών): 24623 53056
 • Κ.Ε.Π. (υπηρεσία Δήμου Γρεβενών) : 24623 53043
 • Δ/νση Πρόνοιας (υπηρεσία Δήμου Γρεβενών) : 24623 53018
 • Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (υπηρεσία Δήμου Γρεβενών) : 24623 53235
 • Αποκεντρωμένη Δοικ. Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας: 24620 76451
 • Διεύθυνση Δασών Γρεβενά : 24620 76400

Β. e-mail ( ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών

Όλοι μας έχουμε την υποχρέωση είτε ατομικά είτε συλλογικά να διασφαλίσουμε και προασπίσουμε την υγεία των πολιτών, εστιάζοντας στα μέτρα πρόληψης και τηρώντας πιστά τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και των ειδικών επιστημόνων, με αποκλειστικό στόχο να συμβάλλουμε με την απαιτούμενη ψυχραιμία στην Εθνική Προσπάθεια αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του Κορωνοϊού.

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΤΣΙΟΣ

Κοινοποιήστε: