Αιτήσεις κατεχόμενων κυψελών

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Γρεβενών: Αιτήσεις κατεχόμενων κυψελών

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Γρεβενών: Αιτήσεις κατεχόμενων κυψελών

Από τη  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Γρεβενών, ανακοινώνεται ότι:

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 140/106513 ΦΕΚ Β΄ 1560/17-04-2021 απόφαση για το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο, όλοι οι μελισσοκόμοι, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά Αίτηση Κατεχόμενων Κυψελών από 1 Σεπτεμβρίου 2023 έως και 20 Οκτωβρίου 2023.

Όσοι υποβάλλουν Αίτηση από 21 Οκτωβρίου μέχρι 20 Νοεμβρίου 2023 υποχρεωτικά θα συμπεριληφθούν στο δείγμα ελέγχου.

Λόγω του ότι μέχρι σήμερα η υποβολή των Αιτήσεων είναι υποτονική, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι  μελισσοκόμοι να δραστηριοποιηθούν.

Οι  αιτήσεις Κατεχόμενων Κυψελών γίνονται με τρεις (3)τρόπους:

Οι ενεργοί μελισσοκόμοι θα πρέπει, υποχρεωτικά, να δηλώνουν στο Μητρώο τουλάχιστον δύο (2) φορές κατ’ έτος:

  • Την ετήσια παραγόμενη ποσότητα μελιού και λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων και
  • Την ποσότητα μελιού και λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων που διακινεί – εμπορεύεται νόμιμα στην αγορά, με ταυτόχρονη ψηφιακή καταχώρηση των σχετικών παραστατικών.

Η μη κατάθεση Αίτησης συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθ. 11 παρ. 2 της υπ. αριθμ. 140/106513 ΦΕΚ Β΄ 1560/17-04-2021 απόφασης για το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο και αποκλεισμός από όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

ΔΑΟ της Π.Ε. Γρεβενών: 2462 3 53081 κ. Νικολαΐδου Μαρία

ΚΜΔΜ: 2461021444 κ. Μαρίνου Ελισάβετ

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κοινοποιήστε: