Διακήρυξη για την Επισκευή-Συντήρηση Μνημείων

Δείτε την περιληπτική διακήρυξη εδώ

Δείτε την αναλυτική διακήρυξη εδώ

Κοινοποιήστε: