Επιβολή προστίμου

Απόφαση Επιβολής Διοικητικού προστίμου

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΡ. 887/02-08-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

στην εταιρεία «ASTOR HELLAS A.E.» σύμφωνα με  τις διατάξεις του Ν. 4177/2013 για παράβαση διατάξεων της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ  2983/Β΄/30-08-2017)

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Γρεβενών

Έχοντας  υπόψη,

–  Τις  διατάξεις του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/08.08.2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και

– Τις διατάξεις της αρ. 91354/2017 (ΦΕΚ  2983/Β΄/ 30-08-2017) Απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)» όπως ισχύει, επιβάλλει, στην Εταιρεία με την επωνυμία «ASTOR HELLAS A.E.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, που εδρεύει στην Πυλαία Θεσσαλονίκης (Μαρίνου Αντύπα 19 – Τ.Κ. 57001), ως υπεύθυνη εταιρεία διάθεσης προϊόντος στην ελληνική αγορά, διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00 €), διότι ύστερα από δειγματοληπτικό έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Γρεβενών στο κατάστημα S/M «ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α.Ε.» που βρίσκεται στα Γρεβενά επί της οδού Κ. Ταλιαδούρη 45 -Τ.Κ. 51100, έλαβαν δείγμα του προϊόντος «ΚΕΡΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΡΕΣΩ ΒΑΝΙΛΙΑ 18 ΤΜΧ Mr Grand» σε αυτοτελή συσκευασία  το οποίο εξεταζόμενο από την Β΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών  κρίθηκε, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 30/013/000/764/07-02-2018/26-02-2018 έκθεση εξέτασης δείγματος, ως ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ως προς την επισήμανση του, κατά παράβαση του άρθρου 50 παρ. 1, εδάφιο Δ΄ του κεφ. 5 της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30.08.2017) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».

Η παρούσα περίληψη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 (παρ. 2) του Ν. 4177/2013, αναρτάται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έκδοσή της Απόφασης στον διαδικτυακό τόπο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών (grevena.pdm.gov.gr).

Δείτε το συνημμένο έγγραφο εδώ

Κοινοποιήστε: