Επιβολή προστίμου

Απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου στην εταιρία «ΑΦΟΙ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ Ο.Ε.»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Έχοντας υπόψη,
– Τις διατάξεις του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/08.08.2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και
– Τις διατάξεις της αρ. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/ 30-08-2017) Απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)» όπως ισχύει,

επιβάλλει, στην Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ Ο.Ε.» ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, που εδρεύει στο Ζεφύρι Αττικής (Βύρωνος 31 – Τ.Κ. 13461), διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), διότι ύστερα από δειγματοληπτικό έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Γρεβενών σε κατάστημα στην πόλη των Γρεβενών, έλαβαν δείγμα του προϊόντος, «Δερμάτινη Ζώνη λαδιού 3,5 cm – Ανδρική μαύρου χρώματος-KOUROS» σε αυτοτελή συσκευασία, το οποίο εξεταζόμενο από την Β΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών κρίθηκε, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 30/013/000/2011/28-03-2018/07-05-2018 έκθεση εξέτασης δείγματος, ως ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ως προς την επισήμανση του, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 50 (παρ. 1Α) του Κεφ. 5 και 64 (παρ. 1 & 2) του Κεφ. 6 της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30.08.2017) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».

Η παρούσα περίληψη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 (παρ. 2) του Ν. 4177/2013, αναρτάται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έκδοσή της Απόφασης στον διαδικτυακό τόπο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών (www.grevena.gov.gr).

Κοινοποιήστε: