αλιεία

Απαγόρευση αλιείας της ενδημικής Πέστροφας των ρεμάτων

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, Τμήμα Αλιείας, υπενθυμίζεται ότι:

Σύμφωνα με το Β.Δ:142/71, άρθρο 1, παράγραφος 5, «Περί αλιείας υδρόβιων ζώων λιμνών, ποταμών και προστασίας αυτών»(ΦΕΚ Α΄/49) απαγορεύεται η αλιεία με κάθε εργαλείο και μέσο σε όλους τους ποταμούς, παραποτάμους και σε όλα τα ρέοντα ύδατα, για την προστασία της αναπαραγωγής της Πέστροφας, πανίδας πολύτιμης και ευπαθής για τον τόπο μας, από 1η Νοεμβρίου κάθε έτους, μέχρι 15 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.

Για παραβάσεις αλιευτικών διατάξεων και αποφάσεων επιβάλλονται διοικητικές ποινές και ποινικές κυρώσεις ( επιβολή προστίμου , κατάσχεση και εκποίηση των παράνομα αλιευμένων προϊόντων , κατάσχεση , εκποίηση ή καταστροφή των αλιευτικών εργαλείων και συσκευών) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν: 2040/92, άρθρο 9, παρ.2 & 3, ΦΕΚ 70/ Α΄/1992.

Κατά παρέκκλιση της παρούσας, επιτρέπεται η διενέργεια δειγματοληψίας για ερευνητικούς σκοπούς από Ερευνητικά Ιδρύματα, Πανεπιστήμια και αρμόδιες Υπηρεσίες, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Αλιείας της Π.Ε. Γρεβενών, σύμφωνα με τις διατάξεις για την προστασία της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Η τήρηση του παραπάνω Β.Δ. διενεργείται από τη Δ/νση Δασών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Κοινοποιήστε: