Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης και εγκατάσταση προηγμένου συστήματος ελέγχου διαρροών στο Δήμο Δεσκάτης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Στην ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» των έργων «Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού» και «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεελέγχου- τηλεχειρισμού και μείωσης των διαρροών στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης» για το Δήμο Δεσκάτης, προχώρησε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με τον Περιφερειάρχη, κ. Θεόδωρο Καρυπίδη, να υπογράφει τις σχετικές πράξεις.

Η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης και ο τηλεμετρικός του έλεγχος, έτσι ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως οι διαρροές, είναι ένα έργο το οποίο αποτελούσε πάγιο αίτημα του Δήμου Δεσκάτης, η κοινωνία του οποίου ταλαιπωρείται από συνεχείς διακοπές του νερού. Το έργο θα συμβάλλει σημαντικά στην ορθολογική διαχείριση του νερού, στην εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας ενώ θα βελτιώσει την παρεχόμενη υπηρεσία ύδρευσης προς τους καταναλωτές.

Έπειτα από αρκετή δουλειά, η προσπάθεια που ξεκίνησε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας τη Διαχειριστική Αρχή και το Δήμο Δεσκάτης παίρνει σάρκα και οστά. Ωστόσο δεν πρέπει να σταθούμε μόνο στο γεγονός της ένταξης του έργου, ενός έργου που είναι σε πλήρη ετοιμότητα, αλλά οφείλουμε να κινητοποιήσουμε τις τεχνικές υπηρεσίες των δύο πλευρών, έτσι ώστε άμεσα να προκηρυχθεί, να εκτελεστεί και να ολοκληρωθεί το έργο στον προβλεπόμενο χρόνο.

Το ύψος των έργων ανέρχεται περίπου στα 1,9 εκατομμύρια Ευρώ, με τα έργα αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης να ανέρχονται στα 1,2  εκατομμύρια Ευρώ.

Τέλος δεν πρέπει να στεκόμαστε μόνο στις γνωστοποιήσεις εντάξεων έργων αλλά και στη γνωστοποίηση της ολοκλήρωσής τους. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που θα βελτιώσει στο μέγιστο βαθμό την παρεχόμενη υπηρεσία υδροδότησης του Δήμου προς τους καταναλωτές, ενώ θα συμβάλλει στην βιώσιμη περιβαλλοντική διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής.

 

 

Κοινοποιήστε: