αμπελουργία

Υποβολή Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων της τρέχουσας αμπελουργικής περιόδου

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάθεση αιτήσεων για το «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής των Αμπελώνων της τρέχουσας αμπελουργικής περιόδου – ΥΑ 1059/128533/13-5-2022 – ΦΕΚ2418, ΤΕΥΧΟΣ Β’, 17-5-2022» σε εφαρμογή της με αρ. 3714/110476/4-9-2014 ΚΥΑ (2443Β).

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υποβάλλουν στο ΥΠΑΑΤ, από τη 18η Μαΐου έως τη 15η Ιουνίου εκάστου έτους, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ,

  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 1) και
  • Αναλυτικό Πίνακα στοιχείων αμπελοτεμαχίων (Υπόδειγμα 2)

για ένταξη στο Πρόγραμμα. Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμέτοχή στο πρόγραμμα ορίζεται στο ένα στρέμμα.

Ο Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποιήστε: