Τοποθέτηση ταχογράφου σε ογκομετρικά φορτηγά και αγροτικά μηχανήματα

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών σας κάνει γνωστό ότι:

Με το αριθμ. πρωτ.: Β5 2292/50812/19-5-2015 έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας δόθηκε παράταση για την τοποθέτηση ταχογράφου στα ογκομετρικά φορτηγά και χύδην αγροτικά μηχανήματα και την προσκόμιση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφο, στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε να προσκομισθεί στην υπηρεσία η παραπάνω βεβαίωση εντός των χρονικών περιθωρίων.

Περισσότερες πληροφορίες στον κ. Κ. Ντινόπουλο στον αριθμό 24623 53089 ή στο e-mail kntinopoulos@1162.syzefxis.gov.gr

Κοινοποιήστε: