Δημοσίευση αίτησης

Δημοσίευση αίτησης για χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης

Δημοσίευση αίτησης για χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ (άρθρο 5, «Κανονισμός Αδειών», αριθμ. Δ2/16570/05, ΦΕΚ Β1306/16-09-2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) Η ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΣΠΥΡΟΥ κάτοικος […]

Όλο το άρθρο