Δημοσίευση αίτησης για χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης

Δημοσίευση αίτησης

Δημοσίευση αίτησης για χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ (άρθρο 5, «Κανονισμός Αδειών», αριθμ. Δ2/16570/05, ΦΕΚ Β1306/16-09-2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) Η ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΣΠΥΡΟΥ κάτοικος Γρεβενών, Οδός 13ης Οκτωβρίου 112, Τ.Κ. 51100, υπέβαλε στις 18/10/2021 στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας την αριθμ. πρωτ. 158246/18-10-2021 αίτηση για χορήγηση άδειας Πωλητή Πετρελαίου […]

» Διαβάστε περισσότερα