Προγράμματα Βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2016

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Προγράμματα Βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας  για το έτος 2016

Δράσεις: Αντικατάσταση κυψελών και  Οικονομική Στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας

Από την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι προκειμένου να ενταχθούν στις Δράσεις :

 • «Αντικατάσταση κυψελών» και
 • «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας 2016»

πρέπει να υποβάλλουν Αίτηση στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ , ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ Σ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ 38, Τ.Κ.590 35- ΝΑΟΥΣΑ) μέχρι   30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ απευθείας ή μέσω των Μελισσοκομικών Συλλόγων Γρεβενών και Δεσκάτης  ή μέσω της  Δ/νσης Αγρ/κής Οικ/μίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Γρεβενών καταθέτοντας  1 (μία) φορά  τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε :

 • στους Μελισσοκομικούς Συλλόγους Γρεβενών και Δεσκάτης
 • στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Μακεδονίας, Νάουσα (τηλ. 23320 41548)
 • στη Δ/νση Αγρ/κής Οικ/μίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Γρεβενών (τηλ. 2462353081)

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Α. Αντικατάσταση κυψελών

 1. Φωτοαντίγραφο θεωρημένου Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου
 2. Φωτοαντίγραφο ολόκληρου του Ε1 (της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης)
 3. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86  σύμφωνα με το Υπόδειγμα
 5. Τιμολόγιο  αγοράς κυψελών που θα αναγράφει μόνο « κυψέλη πλήρης» και θα φέρει ( σφραγίδα –υπογραφή και εξοφλήθη ) ή εξοφλητική απόδειξη

Δικαιολογητικά μαζί με την Αίτηση και το τιμολόγιο αγοράς κυψελών μέχρι τις 30 Απριλίου 2016  στο Κέντρο  Μελισσοκομίας Δυτικής Μακεδονίας.

Β. Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας (για επαγγελματίες αγρότες κάτοχοι (150 ) παραγωγικών μελισσοσμηνών)

Επιπλέον

 1. Βιβλιάριο ΟΓΑ (πρώτη σελίδα με τα στοιχεία και τη σελίδα που φαίνεται η θεώρηση), εάν δεν είναι θεωρημένο (λόγω ηλεκτρονικής θεώρησης) τότε και ασφαλιστική ενημερότητα από τον ανταποκριτή του ΟΓΑ
 2. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του  ΦΙΧ μελ/κού-αγροτικού αυτοκινήτου
 3. Δελτία αποστολής καθαρογραμμένα και χωρίς διορθωτικό μέχρι της 30 Ιουνίου  για μετακινήσεις από 1-9-2015 και σε απόσταση πάνω από 50 χιλιόμετρα από τον τόπο εγκατάστασης.

Για όσους χρησιμοποιούν ΦΙΧ Δημοσίας χρήσεως να σταλούν όλες οι φορτωτικές.Προσοχή πάνω στα δελτία φορτωτικής να αναγράφεται ο τόπος φόρτωσης και ο τόπος προορισμού

Κοινοποιήστε: