Προγράμματα μελισσοκομίας για τα έτη 2017-2019

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από τη Δ/νση Αγρροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Γρεβενών ανακοινώνεται ότι:
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού ( ΕΕ) 2015/1366, τα κράτη μέλη που υλοποιούν μελισσοκομικά προγράμματα πρέπει να καταγράψουν τον αριθμό κυψελών διαχείμασης. Οι μελισσοκόμοι, κάτοχοι μελισσοκομικών βιβλιαρίων, προκειμένου να ενταχθούν σε οποιοδήποτε επιδοτούμενο πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλλουν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής μία Αίτηση –Δήλωση το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016. ( Υπόδειγμα1)

Α) Οι δικαιούχοι ενίσχυσης της Δράσης 3.1 

«Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων»( ενίσχυση για την προμήθεια καινούριων κυψελών ) του νέου τριετούς προγράμματος 2017-2019 θα πρέπει :
α)Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 κυψελών
β)Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ
γ)Να υποβάλλουν την Αίτηση –Δήλωση κυψελών διαχείμασης (Υπόδειγμα 1) στις ΔΑΟΚ όπου ανήκουν από 1η Σεπτεμβρίου έως 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Β) Οι δικαιούχοι της Δράσης 3.2

«Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» (ενίσχυση μετακίνησης των μελισσοσμηνών από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον) κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους μέχρι και την 20η Μαΐου του επόμενου έτους θα πρέπει εκτός των παραπάνω:
α)Να έχουν Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών (ΜΑΕΕ) ως επαγγελματίες αγρότες
β)Να είναι κάτοχοι μελοσσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 110 παραγωγικών μελισσοσμηνών και η ελάχιστη ακαθάριστη αξία της παραγωγής να είναι 8.000 ευρώ
γ)Να υποβάλλουν την Αίτηση –Δήλωση για συμμετοχή στη Δράση 3.2’Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»( Υπόδειγμα 2) στη ΔΑΟΚ που ανήκουν από 1ηΣεπτεμβρίου κάθε έτους έως και την 20η Μαρτίου του επόμενου έτους, για τις επόμενες μετακινήσεις των μελισσοσμηνών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών στο τηλ. 2462353081 – Νικολαΐδου Μαρία και στο e-mail : m.nikolaidou@grevena.pdm.gov.gr

 

Κοινοποιήστε: