μέσες τιμές

Πώς διαμορφώνονται οι μέσες τιμές νωπών ψαριών (25/8/2023-31/8/2023)

Δελτία Πιστοποίησης Μέσων Τιμών Π.Ε. Γρεβενών

Πώς διαμορφώνονται οι μέσες λιανικές τιμές νωπών ψαριών από 25 έως 31 Αυγούστου 2023 στα σημεία πώλησης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

Από το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνεται το δελτίο πιστοποίησης τιμών νωπών ψαριών για το χρονικό διάστημα από 25 έως 31 Αυγούστου 2023.

ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ
ΝΩΠΑ ΨΑΡΙΑ  (από 25/8/2023 μέχρι 31/8/2023)

Οι διαμορφωθείσες μέσες λιανικές τιμές στα παρακάτω αναγραφόμενα είδη (ΝΩΠΑ ΨΑΡΙΑ) που προσφέρονται στις προμήθειες του Δημοσίου, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ. χωροταξικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Γρεβενών έχουν ως εξής:

(Οι αναφερόμενες Λιανικές Τιμές εμπεριέχουν και το Φ.Π.Α.)

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ  € (ΜΕ Φ.Π.Α.)
1 ΒΑΚΑΛΑΟΣ (ΜΕΓΑΛΟ  ΜΕΓΕΘΟΣ) 13,000
2 ΒΑΚΑΛΑΟΣ (ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ)
3 ΠΕΡΚΑ
4 ΣΑΡΔΕΛΑ 5,500
5 ΤΣΙΠΟΥΡΑ (ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ) 8,750
6 ΓΑΥΡΟΣ 5,500
7 ΓΛΩΣΣΑ* 15,000

      *      τιμή  ενός  καταστήματος                                                           

Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Β.Ε.Π.Α.

Νικόλαος Μπατσίλας

Συνημμένο το Δελτίο τιμώνΠώς διαμορφώνονται οι μέσες τιμές νωπών ψαριών (25/8-31/8/2023)”.

Ακολουθήστε την ΠΕ Γρεβενών στο Facebook, το Twitter και το Instagram.

Κοινοποιήστε: