Διοικητήριο Π.Ε. Γρεβενών

Πληρωμή δράσης 3.1 “Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων”

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνεται ότι πιστώθηκαν οι λογαριασμοί των δικαιούχων πληρωμής της δράσης 3.1 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ» έτους 2017 με ποσό οικονομικής ενίσχυσης ύψους 100.510,03€.

Γρεβενά 02-01 -2019

Κοινοποιήστε: