ΠΕ Γρεβενών: ΣΟΧ 2/2023 - Πρόσληψη 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών

ΠΕ Γρεβενών: ΣΟΧ 2/2023 – Πρόσληψη 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

ΠΕ Γρεβενών: ΣΟΧ 2/2023 – Πρόσληψη 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών

Η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών/Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/112686/05-07-2023 ( 617Ρ7ΛΨ-7ΑΥ) Ανακοίνωσή της, ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων και διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της.

Ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα, του προσωπικού αυτού, έχει ως εξής:

  • Κλάδος ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας (ειδικότητα ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών), μία (1) θέση.
  • Κλάδος ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Φορτωτές αλυσότροχοι και λαστοχοφόροι παντός τύπου)), μία (1) θέση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 13 Ιουλίου 2023 και λήγει στις 24 Ιουλίου 2023.

 

pdm_pegrevenon_SOX2_2023_(PYS)

 

Συνημμένα Αρχεία:
  1. Ανακοίνωση
  2. Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ
  3. Έντυπο ΣΟΧ – ΠΕ – ΤΕ
  4. Έντυπο ΣΟΧ – ΔΕ – ΥΕ
  5. Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ

 

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού

 

 

Κοινοποιήστε: