Παράταση ημερομηνίας υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο οχημάτων και δικύκλων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Παράταση θα δοθεί έως τις 3 Φεβρουαρίου 2017 της προθεσμίας για τεχνικό έλεγχο σε όλα τα οχήματα και δίκυκλα με έδρα τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας, καθώς και σε όσα είχαν κλείσει ραντεβού για τεχνικό έλεγχο από 07
Ιανουαρίου 2017 έως και 21 Ιανουαρίου 2017 στα ΚΤΕΟ (Δημόσια & Ιδιωτικά), των
οποίων η τελευταία εμπρόθεσμη ημέρα ελέγχου η επανελέγχου ήταν το συγκεκριμένο
διάστημα.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση εδώ

Κοινοποιήστε: