ιατρικές ειδικότητες

Μετατροπή μιας οργανικής θέσης ειδικευόμενου ιατρού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Μετατροπή μιας οργανικής θέσης ειδικευόμενου ιατρού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Ανακοίνωση

Σας διαβιβάζουμε την ως άνω σχετική ανακοίνωση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, που αφορά την μετατροπή μίας (1) οργανικής θέσης ειδικευομένου Ιατρού ειδικότητας Ιατρικής βιοπαθολογίας, που είχε συσταθεί με την υπ. αριθμ. Πρωτ. Υ4α/34970/16-08-2002 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1245/Τβ΄/06-09-2005) σε μία (1) οργανική θέση
ειδικευόμενου Ιατρού ειδικότητας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας.

Παρακαλούμε να λάβουν γνώση οι Ιατροί που πληρούν τις προϋποθέσεις τοποθέτησης – πρόσληψης για να μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση

 

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

anakoinosi_metatropis_eidikotitas
Κοινοποιήστε: