Μέσες λιανικές τιμές νωπών ψαριών (12-18/2/2021)

Μέσες λιανικές τιμές

Πώς διαμορφώνονται οι μέσες λιανικές τιμές νωπών ψαριών από τις 12 ως τις 18 Φεβρουαρίου 2021 στα σημεία πώλησης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών (12 – 18/2/2021).

Από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνεται το δελτίο πιστοποίησης τιμών νωπών ψαριών για το χρονικό διάστημα 5 ως 11 Φεβρουαρίου 2021.

δελτίο τιμών νωπών ψαριών_12-18.02.2021
Κοινοποιήστε: