Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων πρατηρίων Π.Ε. Γρεβενών

Μέσες τιμές

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
(τιμές με Φ.Π.Α. 24%)

Τιμοληψίες καύσιμα
Κοινοποιήστε: