Μέσες λιανικές τιμές νωπών ψαριών από 28/2 ως 5/3/2020

Μέσες τιμές

Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνονται οι μέσες λιανικές τιμές νωπών ψαριών όπως έχουν διαμορφωθεί στις προμήθειες του Δημοσίου, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ. χωροταξικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Γρεβενών.

(Οι αναφερόμενες Λιανικές Τιμές εμπεριέχουν και το Φ.Π.Α.)

Μέσες τιμές ψαριών 28-02_05-03-20
Κοινοποιήστε: