Μέσες λιανικές τιμές νωπών ψαριών (26/3-1/4/2021)

τιμές νωπών ψαριών

Πώς διαμορφώνονται οι μέσες λιανικές τιμές νωπών ψαριών από τις 26 Μαρτίου ως την Απριλίου 2021 στα σημεία πώλησης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών (26/3-1/4/2021).

Από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνεται το δελτίο πιστοποίησης τιμών νωπών ψαριών για το χρονικό διάστημα από 26 Μαρτίου ως την 1η Απριλίου 2021.

Μέσες λιανικές τιμές νωπών ψαριών_26.03-01.04.2021
Κοινοποιήστε: