Μέσες λιανικές τιμές νωπών ψαριών (12-18/3/2021)

τιμές νωπών ψαριών

Πώς διαμορφώνονται οι μέσες λιανικές τιμές νωπών ψαριών από τις 12 ως τις 18 Μαρτίου 2021 στα σημεία πώλησης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών (12-18/3/2021).

Από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνεται το δελτίο πιστοποίησης τιμών νωπών ψαριών για το χρονικό διάστημα από 12 ως 18 Μαρτίου 2021.

δελτίο τιμών νωπών ψαριών_12-18.03.2021
Κοινοποιήστε: