Κατασκευή οδού Σύδενδρου με επαρχιακή οδό Γρεβενών – Δασυλλίου

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Την Πέμπτη 10-3-2016 πραγματοποιήθηκε η προσωρινή παραλαβή του έργου:

KATAΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΥΔΕΝΔΡΟΥ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ

Τον Σεπτέμβριο του 2013 παραχωρήθηκε το δικαίωμα από τον Δήμο Γρεβενών στην Π.Ε. Γρεβενών να χρηματοδοτήσει και να υλοποιήσει το έργο ‘KATAΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΥΔΕΝΔΡΟΥ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ’  από το πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ στα πλαίσια της κατηγορίας με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ».

Το έργο δημοπρατήθηκε τον Απρίλιο του 2014 από τη Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. Γρεβενών με προϋπολογισμό 440.000,00 €. Η σύμβαση με τον ανάδοχο ΣΤΑΜΟ ΙΩΑΝΝΗ, Ε.Δ.Ε. υπογράφηκε στις 06-11-2014.

Στον ήδη αμμοχαλικοστρωμένο αγροτικό δρόμο μήκους ~1700 μ. κατασκευάσθηκαν:

α) υπόβαση και βάση 3Α   β) ασφαλτόστρωση σε πλάτος 5,5 μ.  γ) αντιολισθηρή επίστρωση σε τμήματα με μεγάλη κλίση  δ) τεχνικά έργα μικρής κλίμακας (επενδεδυμένη τάφρος,  φρεάτια, τοίχοι αντιστήριξης) σε ιδιαίτερες θέσεις.

Τοποθετήθηκε η επιβεβλημένη σήμανση,  στηθαία ασφαλείας σε επικίνδυνες θέσεις  και έγινε διαγράμμιση στις εξωτερικές οριογραμμές.

Παρόμοιες εργασίες εκτελέστηκαν σε περιφερειακό δρόμο του χωριού που συμβάλει με την εν λόγω οδό μήκους  ~500 μ. και πλάτους ~4 μ.

Το έργο αποτελεί μία εναλλακτική δυνατότητα πρόσβασης των κατοίκων με τις περιοχές νοτίως του οικισμού, συμβάλει στην επαρχιακή οδό Γρεβενών – Δασυλλίου και εξυπηρετεί πλήθος αγροτικών κυρίως δραστηριοτήτων.

P1050949

 

Κοινοποιήστε: