Κανόνες Κυκλοφορίας Ποδηλάτων και Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων

Κανόνες Κυκλοφορίας Ποδηλάτων και Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Κανόνες Κυκλοφορίας Ποδηλάτων και Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων: τι πρέπει να προσέχουν όσοι κυκλοφορούν με τα παραπάνω οχήματα (ενημερωτικό υλικό από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών)

Μετά τη δημοσίευση του νόμου 4784/2021 (ΦΕΚ 40/Α’) «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα-Μικροκινητικότητα-Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις», με το Μέρος Β του οποίου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στα οχήματα μικροκινητικότητας και την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας και δημοσιοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο, ενημερωτικό έντυπο υλικό που αφορά στους βασικότερους κανόνες οδικής κυκλοφορίας των Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) και των ποδηλάτων.

Κανόνες κυκλοφορίας ποδηλάτων
Κρίσιμα σημεία του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για την κυκλοφορία ποδηλάτων
Ενημερωτικό υλικό – Κανόνες Κυκλοφορίας Ποδηλάτων

 

Κανόνες Κυκλοφορίας Ποδηλάτων
Κανόνες κυκλοφορίας Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων
Τα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα εισάγονται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

 

Ενημερωτικό υλικό – Κανόνες Κυκλοφορίας Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων

 

Κανόνες Κυκλοφορίας Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων

Επιπλέον, μπορείτε να ενημερωθείτε για θέματα που αφορούν στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στη σχετική σελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπου υπάρχουν δημοσιευμένες όλες οι σχετικές διατάξεις.

Τέλος, μπορείτε να δείτε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως διαμορφώθηκε το 2020, στον παρακάτω σύνδεσμο: Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) – Άτυπη Κωδικοποίηση.

 

Μείνετε ενημερωμένοι με όλα τα νέα της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, ακολουθώντας την ΠΕ Γρεβενών στο Facebook.

 

Κοινοποιήστε: