Ηλεκτροφωτισμός εισόδου της πόλης των Γρεβενών

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της πρόσφατα υπογραφείσας σύμβασης του έργου «Οδοφωτισμός κόμβου Μπάρας Σιάτιστας, εισόδου πόλης Γρεβενών και λοιπές ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες» χρηματοδοτεί από τον προϋπολογισμό της την πλήρη αντικατάσταση του ηλεκτροφωτισμού της εισόδου της πόλης των Γρεβενών στο τμήμα  αρμοδιότητάς της, δηλαδή από τον κόμβο της εισόδου της πόλης των Γρεβενών προς Κοζάνη μέχρι τη διασταύρωση στη γέφυρα Επτά Λάκκων.

Το έργο πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα, επιβλέπεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της έδρας τη Περιφέρειας και έχει συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης τον Ιανουάριο 2016.

Κοινοποιήστε: