Η Π.Ε. Γρεβενών στηρίζει έμπρακτα τη Δημόσια Υγεία: Επιχορήγηση του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών

Η Π.Ε. Γρεβενών στηρίζει έμπρακτα τη Δημόσια Υγεία: Επιχορήγηση του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Η Π.Ε. Γρεβενών στηρίζει έμπρακτα τη Δημόσια Υγεία: Επιχορήγηση του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός πως το Νοσοκομείο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Κοινωνίας των Γρεβενών, και πως ως εκ τούτου η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να συνδράμει με κάθε τρόπο στην ομαλή λειτουργία του και την ποιοτικότερη απόδοσή του στην παροχή υπηρεσιών υγείας, κατόπιν σχετικού αιτήματος της διοίκησης του Νοσοκομείου, και μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, κ. Φωλίνα Αθανάσιου, εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας επιχορήγηση προς το Γ.Ν. Γρεβενών για επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων του τελευταίου.

Συγκεκριμένα, με προϋπολογιζόμενο κόστος 35.000€, εγκρίθηκαν:

α) Εγκατάσταση θερμαινόμενων καλωδίων για προστασία από τον παγετό σε υδρορροές, κάτω από τις πλάκες εισόδων του Νοσοκομείου, καθώς και μπροστά από τον χώρο των ΤΕΠ κάτω από την άσφαλτο,

β) Αποκατάσταση εξωτερικών επιχρισμάτων σε επιλεγμένα τμήματα του εξωτερικού κελύφους με τη χρήση ικριωμάτων (απομάκρυνση – καθαίρεση σαθρών τμημάτων με χρήση ικριωμάτων, απομάκρυνση μπάζων, υπόστρωμα, νέα επιχρίσματα, χρωματισμοί),

γ) Δημιουργία πρόσβασης με αναβαθμούς από οπλισμένο σκυρόδεμα για το Κέντρο Υγείας Γρεβενών (εκσκαφή, ξυλότυπος, οπλισμός, οπλισμένο σκυρόδεμα, κιγκλιδώματα),

δ) Επισκευή βιομηχανικού δαπέδου διαστάσεων 6,70mX13,10m πάνω από δεξαμενές καυσίμων.

Η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών σταθερά υποστηρίζει τις ανάγκες των δομών υγείας του τόπου μας, και θα συνεχίσει να συνδράμει το έργο του ζωτικού αυτού τομέα της Κοινωνίας μας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Κοινοποιήστε: