Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών Διοικητήριο

Εξετάσεις βοηθών φαρμακείων περιόδου Ιουνίου 2022

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Εξετάσεις βοηθών φαρμακείων περιόδου Ιουνίου 2022

Από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή στις εξετάσεις για την χορήγηση βεβαίωσης ασκήσεως επαγγέλματος βοηθών φαρμακείου, της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2022, λήγει την Παρασκευή 10-6-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Γρεβενών – Τμήμα Φαρμάκων – Φαρμακείων και Επαγγελμάτων Υγείας Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη, 2ος όροφος τηλέφωνο επικοινωνίας 2462353176-177.

Κοινοποιήστε: