Σημαιοστολισμός για τον εορτασμό της ημέρας

Εορτασμός ημέρας των Ηνωμένων Εθνών

Εκδηλώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Σας γνωρίζουμε, ότι κατά την 24η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη, θα εορταστεί σε ολόκληρη τη χώρα, η επέτειος της ίδρυσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στην πόλη μας θα γίνει, γενικός σημαιοστολισμός όλων των καταστημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. την ημέρα αυτήν.

Κοινοποιήστε: