Εμπλουτισμός γεωφραγμάτων με γόνο Πέστροφας ιριδίζουσας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, ανακοινώνεται ότι:

Σύμφωνα με την Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Γρεβενών (ΑΔΑ: 6Ι7Ω7ΛΨ-ΛΦ0), την αριθ.226/26543/20-03-2017 έγκριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τη συνεργασία του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Γρεβενών με τον Ερασιτεχνικό Σύλλογο Αλιέων Γρεβενών, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, εμπλουτισμός έξι (6) γεωφραγμάτων με την απελευθέρωση ατόμων πέστροφας ιριδίζουσας, βάρους 1-1,5 gr το καθένα. Η προμήθεια των ιχθυδίων έγινε από τον Κρατικό Υδροβιολογικό Σταθμό Ιωαννίνων, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό υγείας.

Ο Διεθυντής
Νικόλαος Τάκας
Κοινοποιήστε: