Δωρεάν Πρόγραμμα Ταχύρρυθμης Επαγγελματικής Κατάρτισης για επαγγελματίες Μελισσοκόμους

Δωρεάν Πρόγραμμα Ταχύρρυθμης Επαγγελματικής Κατάρτισης για επαγγελματίες Μελισσοκόμους

Εκδηλώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΓΡΕΒΕΝΩΝ του ΕΛ.Γ.Ο. – «ΔΗΜΗΤΡΑ» σε συνεργασία με την ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, θα υλοποιήσει Δωρεάν Πρόγραμμα Ταχύρρυθμης Επαγγελματικής Κατάρτισης για επαγγελματίες Μελισσοκόμους, σε εφαρμογή της δράσης 1.3:

«Εκπαιδεύσεις μελισσοκόμων του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2022» και του Καν.(Ε.Ε) αριθμ. 1308/2013.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στις 18, 19 και 20 Απριλίου 2022 και ώρες 10:00πμ – 15:00μμ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «ΠΕΤΡΟΣ ΣΙΟΥΛΗΣ» της ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

Η επιλογή των ενδιαφερομένων θα γίνει κατά σειρά προτεραιότητας κατόπιν αίτησής τους ηλεκτρονικά στο email: andrianavasilopoulou@yahoo.gr

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Κατά την πραγματοποίηση του προγράμματος θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον Covid-19.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπεύθυνη Γεωπόνο του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΓΡΕΒΕΝΩΝ, κ. Βασιλοπούλου Ανδριάνα στα τηλέφωνα 2462084280, 6978890064 ή ηλεκτρονικά στο email: andrianavasilopoulou@yahoo.gr.

Κοινοποιήστε: