Διοργάνωση Διαδικτυακής Εκδήλωσης Παρουσίασης Καλών Πρακτικών Showcase

Διοργάνωση Διαδικτυακής Εκδήλωσης Παρουσίασης Καλών Πρακτικών Showcase

Εκδηλώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Διοργάνωση Διαδικτυακής Εκδήλωσης Παρουσίασης Καλών Πρακτικών Showcase, την Παρασκευή 10.09.2021 στο πλαίσιο του έργου finMED «Boosting the financing of innovation for green growth sectors through innovative clusters services in the MED area»

 

Interreg & European Regional Development Fund

finMED

Boosting the financing of innovation for green growth sectors through innovative clusters services in the MED area


Διοργάνωση Διαδικτυακής Εκδήλωσης Παρουσίασης Καλών Πρακτικών
Showcase

Παρασκευή 10.09.2021, ώρα έναρξης 10:30π.μ.


Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΠΤΑ) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ως εταίροι του έργου finMED «Boosting the financing of innovation for green growth sectors through innovative clusters services in the MED area», και στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του έργου, υλοποιούν την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 10:30, Διαδικτυακή Εκδήλωση Παρουσίασης Καλών Πρακτικών – Showcase, με τη συμμετοχή Φορέων Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας, Συνεργατικών Σχηματισμών (cluster) και εκπροσώπων ΜμΕ.

Κατά τη διάρκεια της Διαδικτυακής Εκδήλωσης Showcase, στοχεύουμε να παρουσιαστούν και να αναδειχθούν οι επιτυχημένες περιπτώσεις – καλές πρακτικές εφαρμογής χρηματοδοτικών μηχανισμών και εργαλείων οικονομικής υποστήριξης των ΜMΕ.

Για το σκοπό αυτό, προσκλήθηκαν φορείς οι οποίοι θα παρουσιάσουν δράσεις στους παρακάτω τομείς:

– Υποστήριξης επιχειρηματικότητας και προσελκύσεις επενδύσεων,

– Τεχνικής, διοικητικής υποστήριξης ΜMΕ στην προσπάθειά τους για εξεύρεση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων,

– Διαμεσολάβησης και δικτύωσης μεταξύ διαφόρων φορέων και σύνδεσης έρευνας, καινοτομίας και νέων τεχνολογιών που παράγονται στα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τα ερευνητικά κέντρα της περιφέρειας με την πραγματική οικονομία,

– Φορείς που δραστηριοποιούνται με επιτυχία και εξωστρέφεια σε στρατηγικούς τομείς όπως είναι η αγροδιατροφή,

– Φορείς που είναι ζωτικής σημασίας για την μετάβαση προς μία οικονομία χαμηλότερων ρύπων όπως είναι οι ενεργειακές κοινότητες.

Πιο αναλυτικά, στη συνάντηση θα συμμετάσχει, πέραν των στελεχών υλοποίησης του έργου finMED, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κος Βαβλιάρας Γεώργιος. Προσκεκλημένοι είναι η κα Γουλαπτσή Μαρία, Προϊσταμένη του τμήματος Υποστήριξης Καινοτομίας της Αυτοτελούς Δ/νσης Υποστήριξης Καινοτομίας, ο κος Μαχαιράς Βασίλειος, Συντονιστής Δομής Στήριξης RIS Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ο κος Ράγιας Βασίλης, Οικονομολόγος, στέλεχος της Ομάδας Τοπικής Δράσης του CLLD/LEADER, ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας και ο κος Κουλέτσος Θάνος, Ιχθυολόγος, Συνεργάτης της Ο.Τ.Δ. για την Αλιεία και μέλος του Ενδιάμεσου Φορέα του ΕΠΑλΘ 2014 – 2020 Π.Ε. Κοζάνης – Γρεβενών, ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι θα αναφερθούν στα εργαλεία Υποστήριξης της Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

Επιπροσθέτως, θα παρουσιαστούν Καλές Πρακτικές Εφαρμογής Χρηματοδοτικών Εργαλείων – Προγραμμάτων από τον κο Κουτσομάρκο Νίκο, Project4ΙΚΕ-Παπαδόπουλος Παν. Μον ΕΠΕ: Τεχνικό Σύμβουλο Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του έργου finMED, τον κο Κελλίδη Σπύρο, Οικονομολόγο, στέλεχος του Enterprise Europe Network – Hellas στην ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας, μέλος της τομεακής ομάδας Αγροδιατροφικών προϊόντων (Sector Group Agrofood) του Ευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe Network, τον κο Τσαμουρτζή Θεόδωρο, Διευθυντή του AgroTechnology Export Cluster, τον κο Μπέλλη Βασίλη, Διευθυντή της Αναπτυξιακής Καρδίτσας, τον κο Τσιόπτσια Κωνσταντίνο, εκπρόσωπο της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, τον κο Φάλλα Ιωάννη, Διευθυντή του CLuBE και την κα Παπακωνσταντίνου Βασιλική, Διαχειρίστρια της ΠΑΝΑΜΑΡΜ.

Σύνδεσμος συμμετοχής:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMkfuqvrzMqGtUraMlqjv5hD2hmZU5yuoZi

 

Διοργάνωση Διαδικτυακής Εκδήλωσης Παρουσίασης Καλών Πρακτικών Showcase

 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΠΤΑ) και Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

 

Κοινοποιήστε: