Δελτίο πιστοποίησης τιμών νωπών ψαριών (16-22/10/2020)

Δελτίο τιμών

Από το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών δημοσιεύεται το δελτίο πιστοποίησης τιμών νωπών ψαριών για το χρονικό διάστημα 16 ως 22 Οκτωβρίου 2020 (16-22/10/2020).

fish_16-22.10.2020
Κοινοποιήστε: