Δελτίο τιμών

Δελτίο πιστοποίησης τιμών νωπών ψαριών (11-17/12/2020)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνεται το δελτίο πιστοποίησης τιμών νωπών ψαριών για το χρονικό διάστημα 11 ως 17 Δεκεμβρίου 2020 (11-17/12/2020).

δελτίο πιστοποίησης τιμών νωπών ψαριών_11-17.12.2020
Κοινοποιήστε: