Δελτίο πιστοποίησης τιμών κατεψυγμένων για τον Νοέμβριο 2020

Δελτίο τιμών

Από το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνεται το δελτίο πιστοποίησης τιμών κατεψυγμένων ειδών για τον Νοέμβριο 2020.

Δελτίο πιστοποίησης τιμών κατεψυγμένων ειδών για τον Νοέμβριο 2020_2020
Κοινοποιήστε: