Δελτίο πιστοποίησης τιμών κατεψυγμένων για τον Ιανουάριο του 2021

Μέσες τιμές

Από το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνεται το δελτίο πιστοποίησης τιμών κατεψυγμένων ειδών για τον Ιανουάριο του 2021.

Δελτίο πιστοποίησης τιμών κατεψυγμένων για τον Ιανουάριο του 2021
Κοινοποιήστε: