Δελτίο πιστοποίησης τιμών κατεψυγμένων για τον Δεκέμβριο του 2020

Δελτίο τιμών

Από το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνεται το δελτίο πιστοποίησης τιμών κατεψυγμένων ειδών για τον Δεκέμβριο του 2020.

Δελτίο πιστοποίησης τιμών κατεψυγμένων για τον Δεκέμβριο του 2020
Κοινοποιήστε: