Χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης αποθεματοποίησης για τυριά

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνεται ότι βάσει του αριθ. 2015/1852 κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής, χορηγείται έκτατη ενίσχυση αποθεματοποίησης για τυριά του κωδικού ΣΟ 0406 πλήρους ωρίμανσης. Η ενίσχυση ανέρχεται σε:

  • 15,57 ευρώ /τόνο αποθεματοποίησης για την κάλυψη παγίων εξόδων
  • 0,40 ευρώ/ τόνο ανά ημέρα αποθεματοποίησης

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 15 / 01 /2016

Για αιτήσεις και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στο Τμήμα Λειτουργίας Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ (τηλ. 2108802626 και δ/νση Δομοκού 5, 10445 ΑΘΗΝΑ), καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου minagric.gr

Κοινοποιήστε: