Αξιολόγηση της υποψηφιότητας για ένταξη του Γεωπάρκου Τηθύος στο Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ολοκληρώθηκε η τριήμερη (20 – 23/7/2015) επίσκεψη των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων  που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αξιολόγησης της υποψηφιότητας για ένταξη του Γεωπάρκου Τηθύος στο Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων που υποστηρίζεται από την UNESCO.

Η άμεση, ενεργός και ενθουσιώδης συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων  φορέων και εθελοντών, εκτός από την επιτυχημένη,  άψογη και με ακρίβεια υλοποίηση του προγράμματος επισκέψεων, ως ευχάριστη παρένθεση στο ζοφερό κλίμα των ημερών, έδωσε το στίγμα αποδοχής και ενδιαφέροντος της τοπικής κοινωνίας να στηριχτεί περαιτέρω το εγχείρημα του Γεωπάρκου Τηθύος.

Σε ότι μας αναλογεί, η παροχή πόρων κατ’ εφαρμογή αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι δεδομένη, παραμένει ωστόσο πρώτιστο μέλημα η προοδευτική ανάπτυξη περισσότερων συνεργειών ως παρακαταθήκη  για την ευόδωση των στόχων του Γεωπάρκου.

Παρόλο που η έκβαση του αποτελέσματος της αξιολόγησης δεν είναι δεδομένη, εκτιμούμε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις να γίνει αποδεκτό το αίτημα ένταξης το Σεπτέμβριο στα συνέδρια του Ευρωπαϊκού και του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων αντίστοιχα.

Ανεξάρτητα όμως από αυτό,  βρισκόμαστε στην αρχή μιας συνεχούς και σε βάθος χρόνου προσπάθειας που βασίζεται στη γεωλογική μοναδικότητα της περιοχής μας, η οποία επιχειρεί να τη συνδέσει με την τέχνη, την επιστήμη, όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες και να την προσφέρει ως εξαιρετικής σημασίας αναδυόμενο τουριστικό προορισμό.

Για αυτό και  αξίζει να στηριχθεί από όλους.

Κοινοποιήστε: