Απογραφή Γεωργίας - Κτηνοτροφίας 2021

Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας 2021: Τι πρέπει να κάνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας (22 Μαρτίου – 22 Ιουνίου 2021): Τι πρέπει να κάνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι

Η Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας (22 Μαρτίου 2021 – 22 Ιουνίου 2021) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) διενεργείται σε όλα τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1091 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Έτος Αναφοράς είναι το 2020.

Σκοπός της Απογραφής αυτής είναι η συλλογή αντικειμενικών ποσοτικών πληροφοριών που αφορούν στη διάρθρωση του γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα της Χώρας μας, με στόχο τον προσδιορισμό των βασικών χαρακτηριστικών της δομής όλων των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, τα οποία συνθέτουν την εικόνα της ελληνικής γεωργίας-κτηνοτροφίας.

Απογραφή Γεωργίας - Κτηνοτροφίας

Η Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας υλοποιείται κάθε δέκα χρόνια με ενιαία πρότυπα και μεθόδους, σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φέτος ξεκινάει σήμερα 22 Μαρτίου 2021 και θα διαρκέσει έως τις 22 Ιουνίου 2021.

Η Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας 2021 έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19). Έτσι, η συλλογή των δεδομένων θα γίνει με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής στην ψηφιακή πύλη Gov.gr.

Το ερωτηματολόγιο κάθε γεωργικής και κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης συμπληρώνεται είτε μέσω αυτοαπογραφής από τον κάτοχο ή διαχειριστή της, είτε από απογραφείς της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, μέσω συνεντεύξεων με τον κάτοχο, σε συναντήσεις που θα πραγματοποιούνται σε κατάλληλους χώρους ή μέσω τηλεφώνου.

Το ερωτηματολόγιο συγκεντρώνει βασικές πληροφορίες για την εκμετάλλευση, όπως:

  • τα είδη και τις εκτάσεις των καλλιεργειών
  • τα είδη και τον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων και πτηνών
  • τις τεχνικές καλλιέργειας
  • τον σταβλισμό των ζώων
  • την απασχόληση στην εκμετάλλευση
Σε περίπτωση αυτοαπογραφής, για την είσοδο στην εφαρμογή, θα χρειαστούν οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.statistics.gr/el/agricultural-2021 

Σύντομες και περιεκτικές οδηγίες είναι διαθέσιμες στο βίντεο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στο Youtube.

Κοινοποιήστε: