Απόφαση καθορισμού εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών , ΦΕΚ 57/Α΄/2012 και το Π.Δ. 146/2010 Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.»

2. Το αριθμ.30087/28-08-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015»

3. Το αριθμ.30349/01-09-2015 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Ηλ. Διακυβέρνησης και Εκλογών «Γενικές Βουλευτικές Εκλογές 20ης Σεπτεμβρίου 2015 – καθορισμός εκλογικών τμημάτων»

4. Την κατανομή του εκλογικού σώματος κατά εκλογικό διαμέρισμα των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και των εγγεγραμμένων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 του ΠΔ 26/2012.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε 118 εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών , στα οποία θα ψηφίσουν στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 του ΠΔ 26/2012 ως κάτωθι:

decision(Κάντε κλικ πάνω στην εικόνα για να δείτε το αρχείο)

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ

Κοινοποιήστε: