αλιεία

Απαγόρευση αλιείας πέστροφας – Επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από τη Δ/νση Αγρ/κής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών,  το Τμήμα Αλιείας ανακοινώνεται ότι:

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ( ΦΕΚ 49/Α΄/71 και ΦΕΚ 65/Α΄/79) για την προστασία της αναπαραγωγής της άγριας πέστροφας των ρεμάτων, είδος πολύτιμο και απειλούμενο υπό εξαφάνιση, απαγορεύεται αυστηρά η αλιεία της με κάθε εργαλείο και μέσο
από 1η Νοεμβρίου 2018 μέχρι 15η Φεβρουαρίου 2019.

Στους παραβάτες επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων: 1740/87 και 2040/92.

Η τήρηση της παραπάνω νομοθεσίας διενεργείται από τη Δ/νση Δασών και Αστυνομική Δ/νση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Κοινοποιήστε: