Πρόγραμμα Αλιεία και Θάλασσα

Απαγόρευση αλιείας από 1η Μαΐου μέχρι και 14 Ιουνίου 2017

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, Τμήμα Αλιείας, ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Γρεβενών : απαγορεύεται η αλιεία με κάθε εργαλείο και μέσο σε όλους τους ποταμούς, παραποτάμους, στο τμήμα φράγματος Ιλαρίωνα , γεωφράγματα, λιμνοδεξαμενές και σε όλα τα ρέοντα  ύδατα του Νομού Γρεβενών, για την προστασία της αναπαραγωγής των ψαριών και των λοιπών υδρόβιων οργανισμών από 1η Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα μέχρι 14η Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη.

Για παραβάσεις αλιευτικών διατάξεων και αποφάσεων επιβάλλονται διοικητικές ποινές και ποινικές κυρώσεις (επιβολή προστίμου, κατάσχεση και εκποίηση των παράνομα αλιευμένων προϊόντων, κατάσχεση, εκποίηση ή καταστροφή των αλιευτικών εργαλείων και συσκευών).

Ο Διεθυντής
Νικόλαος Τάκας

 

Κοινοποιήστε: