Ανάρτηση δικαιούχων πληρωμής και απορριπτομένων

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνεται ότι έγινε ανάρτηση των καταστάσεων δικαιούχων πληρωμής και απορριπτομένων, στον πίνακα ανακοινώσεων του διοικητηρίου «Κώστας Ταλιαδούρης» , της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για το πρόγραμμα «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές» (1η πρόσκληση  4542/2-4-2012).

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι και απορριπτόμενοι και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον, εφόσον επιθυμούν μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία πρώτης ανάρτησης, στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  Γρεβενών.

Πληροφορίες: Κ. Ντινόπουλος, 24623-53089

Κοινοποιήστε: