Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2023 Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2023 Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 146228/07-09-2023 ΣΟΧ 3/2023 ανακοίνωσή της, ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί, ενός (1) ατόμου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών / ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, για την αντιμετώπιση των αναγκών του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγράμματος Επιζωτιολογικής Επιτήρησης Πρόληψης και Ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων στην Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 20 Σεπτεμβρίου 2023 και λήγει στις  29  Σεπτεμβρίου 2023.

Συνημμένα:

  1. Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2023
  2. Ειδικό παράρτημα απόδειξης χειρισμού Η/Υ
  3. Παράστημα ανακοινώσεων ΣΟΧ
  4. Έντυπο ΣΟΧ 1 – ΠΕ – ΤΕ

 

 

Κοινοποιήστε: